ایسوز(ASUS)

64,000 تومان

باطری اصلی ASUS PadFone2 A68

0 خارج از 5
(0)
بارکد نامشخص

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:ASUS PadFone2
 • مدل:C11-A68
 • برخی از گوشی های سازگار:ASUS PadFone2
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:2140
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگ:مشکی
 • NFC:ندارد
 • مشخصات دیگر:
افزودن به سبد خریدمقایسه
42,000 تومان

باطری اصلی Asus ZenFone 4

0 خارج از 5
(0)
بارکد نامشخص

مشخصات باطری

 • شناسه کالا-ZEN-FONE-44
 • مدل:C11P1320
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 4
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت:1200
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگ:مشکی
 • NFC:ندارد
 • مشخصات دیگر:
افزودن به سبد خریدمقایسه
65,000 تومان

باطری اصلی Asus ZenFone 5

0 خارج از 5
(0)
بارکد نامشخص

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus ZenFone 5
 • مدل:C11P1324
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 5
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت2050
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگُ:سفید
 • NFC:ندارد
 • مشخصات دیگر
افزودن به سبد خریدمقایسه
65,000 تومان

باطری اصلی Asus Zenfone 6

0 خارج از 5
(0)
بارکد نامشخص

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus Zenfone6
 • مدل:C11P1325
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus Zenfone6 A600 Z6
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:3300
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگُ:سفید
 • NFC:ندارد
 • مشخصا:ت دیگر
افزودن به سبد خریدمقایسه
70,000 تومان

باطری اصلی Asus ZenPad 7.0

0 خارج از 5
(0)
بارکد نامشخص

مشخصات محصول

مدل c11p1425
میلی امپر 3450
ضمانت شش ماه
سازگار Asus ZenPad 7.0
افزودن به سبد خریدمقایسه

باطری اصلی ASUS PadFone2 A68

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:ASUS PadFone2
 • مدل:C11-A68
 • برخی از گوشی های سازگار:ASUS PadFone2
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:2140
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگ:مشکی
 • NFC:ندارد
 • مشخصات دیگر:
بارکد نامشخص

باطری اصلی Asus ZenFone 4

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا-ZEN-FONE-44
 • مدل:C11P1320
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 4
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت:1200
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگ:مشکی
 • NFC:ندارد
 • مشخصات دیگر:
بارکد نامشخص

باطری اصلی Asus ZenFone 5

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus ZenFone 5
 • مدل:C11P1324
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 5
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت2050
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگُ:سفید
 • NFC:ندارد
 • مشخصات دیگر
بارکد نامشخص

باطری اصلی Asus Zenfone 6

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus Zenfone6
 • مدل:C11P1325
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus Zenfone6 A600 Z6
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:3300
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگُ:سفید
 • NFC:ندارد
 • مشخصا:ت دیگر
بارکد نامشخص

باطری اصلی Asus ZenPad 7.0

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل c11p1425
میلی امپر 3450
ضمانت شش ماه
سازگار Asus ZenPad 7.0
بارکد نامشخص
دسترسی:

موجود در انبار

70,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باطری اصلی ASUS PadFone2 A68

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:ASUS PadFone2
 • مدل:C11-A68
 • برخی از گوشی های سازگار:ASUS PadFone2
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:2140
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگ:مشکی
 • NFC:ندارد
 • مشخصات دیگر:

باطری اصلی Asus ZenFone 4

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا-ZEN-FONE-44
 • مدل:C11P1320
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 4
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت:1200
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگ:مشکی
 • NFC:ندارد
 • مشخصات دیگر:

باطری اصلی Asus ZenFone 5

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus ZenFone 5
 • مدل:C11P1324
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 5
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت2050
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگُ:سفید
 • NFC:ندارد
 • مشخصات دیگر

باطری اصلی Asus Zenfone 6

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus Zenfone6
 • مدل:C11P1325
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus Zenfone6 A600 Z6
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:3300
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگُ:سفید
 • NFC:ندارد
 • مشخصا:ت دیگر

باطری اصلی Asus ZenPad 7.0

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل c11p1425
میلی امپر 3450
ضمانت شش ماه
سازگار Asus ZenPad 7.0
دسترسی:

موجود در انبار

70,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باطری اصلی ASUS PadFone2 A68

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:ASUS PadFone2
 • مدل:C11-A68
 • برخی از گوشی های سازگار:ASUS PadFone2
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:2140
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگ:مشکی
 • NFC:ندارد
 • مشخصات دیگر:

باطری اصلی Asus ZenFone 4

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا-ZEN-FONE-44
 • مدل:C11P1320
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 4
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت:1200
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگ:مشکی
 • NFC:ندارد
 • مشخصات دیگر:

باطری اصلی Asus ZenFone 5

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus ZenFone 5
 • مدل:C11P1324
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 5
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت2050
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگُ:سفید
 • NFC:ندارد
 • مشخصات دیگر

باطری اصلی Asus Zenfone 6

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus Zenfone6
 • مدل:C11P1325
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus Zenfone6 A600 Z6
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:3300
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگُ:سفید
 • NFC:ندارد
 • مشخصا:ت دیگر

باطری اصلی Asus ZenPad 7.0

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل c11p1425
میلی امپر 3450
ضمانت شش ماه
سازگار Asus ZenPad 7.0

نمایش یک نتیجه