شیائومی Xiaomi Mi

65,000 تومان

باتری اصلی Xiaomi Mi 4C

0 خارج از 5
(0)
بارکد خرید باتری اصلی شیائومی Xiaomi Mi 4C

مشخصات محصول

مدل BM35
میلی امپر 3000
سازگار Xiaomi Mi 4C
ضمانت شش ماه
افزودن به سبد خریدمقایسه
70,000 تومان

باتری اصلی Xiaomi Mi 4S

0 خارج از 5
(0)
بارکد باطری اصلی شیائومی MI 4S

مشحصات فنی

مدل bm38

ظرفیت 3210

سازگار Xiaomi Mi 4S

ضمانت شش ماه

افزودن به سبد خریدمقایسه
65,000 تومان

باتری اصلی Xiaomi Mi Note

0 خارج از 5
(0)
بارکد خرید باتری اصلی Xiaomi Mi Note

مشخصات محصول

مدل BM21
میلی امپر 2900
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Mi Note
افزودن به سبد خریدمقایسه
62,000 تومان

باتری اصلی Xiaomi Redmi 1 / 1S

0 خارج از 5
(0)
بارکد قیمت باتری اصلی Xiaomi Redmi 1 / 1S

مشخصات محصول

مدل BM41
میلی امپر 2050
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Redmi 1 / 1S
افزودن به سبد خریدمقایسه
65,000 تومان

باتری اصلی Xiaomi Redmi 3

0 خارج از 5
(0)
بارکد قیمت خرید باتری اصلی Xiaomi Redmi 3

مشخصات محصول

مدل BM47
میلی امپر 4000
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Redmi 3
افزودن به سبد خریدمقایسه
70,000 تومان

باتری اصلی Xiaomi Redmi 4

0 خارج از 5
(0)
بارکد خرید باتری اصلی Xiaomi Redmi 4

مشخصات محصول

مدل BM48
میلی امپر 4000
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Redmi 4
افزودن به سبد خریدمقایسه
65,000 تومان

باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 2

0 خارج از 5
(0)
بارکد قیمت باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 2

مشخصات محصول

مدل BM45
میلی امپر 3020
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Redmi Note 2
افزودن به سبد خریدمقایسه
72,000 تومان

باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 3

0 خارج از 5
(0)
بارکد •باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 3

باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 3

مشخصات محصول

 • مدلBM46
 • برخی از گوشی های سازگارXiaomi Redmi Note 3
 • ظرفیت4050 میلی آمپر – ساعت
 • ولتاژ3.85 ولت
 • گارانتیشش ماه گارانتی مرکز تخصصی باتری اصلی
افزودن به سبد خریدمقایسه
65,000 تومان

باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 4

0 خارج از 5
(0)
بارکد قیمت باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 4افزودن به سبد خریدمقایسه
68,000 تومان

باتری شیائومی Xiaomi Mi Max

0 خارج از 5
(0)
بارکد نامشخص

مشخصات محصول

مدل BM49
میلی امپر 4760
ضمانت شش ماه
سازگار Xiaomi Mi Max
افزودن به سبد خریدمقایسه
58,000 تومان

باطری اصلی Xiaomi Mi 2s

0 خارج از 5
(0)
بارکد خرید باتری اصلی شیائومی mi2s

مشخصات محصول

مدل BM30
میلی امپر 3120
ضمانت شش ماه
سازگار Xiaomi Mi2s
افزودن به سبد خریدمقایسه
45,000 تومان 57,800 تومان

باطری اصلی Xiaomi Mi 4

0 خارج از 5
(0)
بارکد نامشخص

مشخصات محصول

مدل BM32
میلی امپر 3000
سازگار Xiaomi Mi 4
ضمانت شش ماه
افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری اصلی Xiaomi Mi 4C

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM35
میلی امپر 3000
سازگار Xiaomi Mi 4C
ضمانت شش ماه
بارکد خرید باتری اصلی شیائومی Xiaomi Mi 4C
دسترسی:

موجود در انبار

65,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری اصلی Xiaomi Mi 4S

0 خارج از 5
(0)

مشحصات فنی

مدل bm38

ظرفیت 3210

سازگار Xiaomi Mi 4S

ضمانت شش ماه

بارکد باطری اصلی شیائومی MI 4S
دسترسی:

موجود در انبار (فعال برای پیش سفارش)

70,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری اصلی Xiaomi Mi Note

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM21
میلی امپر 2900
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Mi Note
بارکد خرید باتری اصلی Xiaomi Mi Note
دسترسی:

موجود در انبار

65,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری اصلی Xiaomi Redmi 1 / 1S

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM41
میلی امپر 2050
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Redmi 1 / 1S
بارکد قیمت باتری اصلی Xiaomi Redmi 1 / 1S
دسترسی:

موجود در انبار

62,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری اصلی Xiaomi Redmi 3

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM47
میلی امپر 4000
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Redmi 3
بارکد قیمت خرید باتری اصلی Xiaomi Redmi 3
دسترسی:

موجود در انبار

65,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری اصلی Xiaomi Redmi 4

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM48
میلی امپر 4000
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Redmi 4
بارکد خرید باتری اصلی Xiaomi Redmi 4
دسترسی:

موجود در انبار

70,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 2

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM45
میلی امپر 3020
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Redmi Note 2
بارکد قیمت باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 2
دسترسی:

موجود در انبار

65,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 3

0 خارج از 5
(0)

باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 3

مشخصات محصول

 • مدلBM46
 • برخی از گوشی های سازگارXiaomi Redmi Note 3
 • ظرفیت4050 میلی آمپر – ساعت
 • ولتاژ3.85 ولت
 • گارانتیشش ماه گارانتی مرکز تخصصی باتری اصلی
بارکد •باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 3
دسترسی:

موجود در انبار

72,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 4

0 خارج از 5
(0)
بارکد قیمت باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 4
دسترسی:

موجود در انبار

65,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری شیائومی Xiaomi Mi Max

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM49
میلی امپر 4760
ضمانت شش ماه
سازگار Xiaomi Mi Max
بارکد نامشخص
دسترسی:

موجود در انبار

68,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باطری اصلی Xiaomi Mi 2s

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM30
میلی امپر 3120
ضمانت شش ماه
سازگار Xiaomi Mi2s
بارکد خرید باتری اصلی شیائومی mi2s
دسترسی:

موجود در انبار

58,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باطری اصلی Xiaomi Mi 4

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM32
میلی امپر 3000
سازگار Xiaomi Mi 4
ضمانت شش ماه
بارکد نامشخص
دسترسی:

موجود در انبار

45,000 تومان 57,800 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری اصلی Xiaomi Mi 4C

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM35
میلی امپر 3000
سازگار Xiaomi Mi 4C
ضمانت شش ماه
دسترسی:

موجود در انبار

65,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری اصلی Xiaomi Mi 4S

0 خارج از 5
(0)

مشحصات فنی

مدل bm38

ظرفیت 3210

سازگار Xiaomi Mi 4S

ضمانت شش ماه

دسترسی:

موجود در انبار (فعال برای پیش سفارش)

70,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری اصلی Xiaomi Mi Note

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM21
میلی امپر 2900
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Mi Note
دسترسی:

موجود در انبار

65,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری اصلی Xiaomi Redmi 1 / 1S

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM41
میلی امپر 2050
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Redmi 1 / 1S
دسترسی:

موجود در انبار

62,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری اصلی Xiaomi Redmi 3

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM47
میلی امپر 4000
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Redmi 3
دسترسی:

موجود در انبار

65,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری اصلی Xiaomi Redmi 4

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM48
میلی امپر 4000
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Redmi 4
دسترسی:

موجود در انبار

70,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 2

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM45
میلی امپر 3020
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Redmi Note 2
دسترسی:

موجود در انبار

65,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 3

0 خارج از 5
(0)

باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 3

مشخصات محصول

 • مدلBM46
 • برخی از گوشی های سازگارXiaomi Redmi Note 3
 • ظرفیت4050 میلی آمپر – ساعت
 • ولتاژ3.85 ولت
 • گارانتیشش ماه گارانتی مرکز تخصصی باتری اصلی
دسترسی:

موجود در انبار

72,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری شیائومی Xiaomi Mi Max

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM49
میلی امپر 4760
ضمانت شش ماه
سازگار Xiaomi Mi Max
دسترسی:

موجود در انبار

68,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باطری اصلی Xiaomi Mi 2s

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM30
میلی امپر 3120
ضمانت شش ماه
سازگار Xiaomi Mi2s
دسترسی:

موجود در انبار

58,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باطری اصلی Xiaomi Mi 4

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM32
میلی امپر 3000
سازگار Xiaomi Mi 4
ضمانت شش ماه
دسترسی:

موجود در انبار

45,000 تومان 57,800 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

باتری اصلی Xiaomi Mi 4C

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM35
میلی امپر 3000
سازگار Xiaomi Mi 4C
ضمانت شش ماه

باتری اصلی Xiaomi Mi 4S

0 خارج از 5
(0)

مشحصات فنی

مدل bm38

ظرفیت 3210

سازگار Xiaomi Mi 4S

ضمانت شش ماه

باتری اصلی Xiaomi Mi Note

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM21
میلی امپر 2900
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Mi Note

باتری اصلی Xiaomi Redmi 1 / 1S

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM41
میلی امپر 2050
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Redmi 1 / 1S

باتری اصلی Xiaomi Redmi 3

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM47
میلی امپر 4000
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Redmi 3

باتری اصلی Xiaomi Redmi 4

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM48
میلی امپر 4000
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Redmi 4

باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 2

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM45
میلی امپر 3020
ضمانت شش ماه
برخی گوشی های سازگار Xiaomi Redmi Note 2

باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 3

0 خارج از 5
(0)

باتری اصلی Xiaomi Redmi Note 3

مشخصات محصول

 • مدلBM46
 • برخی از گوشی های سازگارXiaomi Redmi Note 3
 • ظرفیت4050 میلی آمپر – ساعت
 • ولتاژ3.85 ولت
 • گارانتیشش ماه گارانتی مرکز تخصصی باتری اصلی

باتری شیائومی Xiaomi Mi Max

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM49
میلی امپر 4760
ضمانت شش ماه
سازگار Xiaomi Mi Max

باطری اصلی Xiaomi Mi 2s

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM30
میلی امپر 3120
ضمانت شش ماه
سازگار Xiaomi Mi2s

باطری اصلی Xiaomi Mi 4

0 خارج از 5
(0)

مشخصات محصول

مدل BM32
میلی امپر 3000
سازگار Xiaomi Mi 4
ضمانت شش ماه
45,000 تومان 57,800 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه

نمایش یک نتیجه